పంచతంత్రం అంటే ఏమిటి..ఆ కథలు ఎలా పుట్టాయి

updated: March 6, 2018 13:05 IST
పంచతంత్రం అంటే ఏమిటి..ఆ కథలు ఎలా పుట్టాయి

ప్రపంచంలోని అన్ని విషయాలు పంచతంత్రంలోనే ఉన్నాయని పెద్దలు చెప్తారు.  పిల్లలను ఉద్దేశించినట్లు ఈ కథలు ఉన్నా.. వాటిలో అందరికి పనికి వచ్చే నీతి ఉంది..తెలివి ఉంది..తంత్రం ఉంది. క్రీ. శ. 5వ శతాబ్దం లో విష్ణుశర్మ అనే పండితుడు  సంస్కృత భాషలో రచించిన ఈ గ్రంథం ఎన్నో ప్రపంచ భాషలలోకి అనువదింపబడి, ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది. తన వద్ద విద్య నేర్చుకోదలచిన విద్యార్థులకు పాఠ్యగ్రంధంగా ఈ పుస్తకాన్ని ఆయన రచించాడు.

 పంచతంత్రం అంటే ఐదు తంత్రాలు అని అర్దం. తంత్రం అంటే ఏదో అనుకునేరు.ఇక్కడ ప్రణాళిక ఏర్పడుచుకునే దారి అని అర్దం తీసుకోవాలి.  ఈ పుస్తకం అనేక చిన్నచిన్న కథ ల సమాహారం. మానవ జీవితంలో అవసరమైన ఎన్నో ధర్మాలను, నీతి సూత్రాలను చక్కటి కథల రూపంలో, ఆసక్తికరమైన కథనంతో విష్ణుశర్మ బోధించాడు. ఆ ఐదూ ఏమిటంటే...

1. మిత్ర భేధం

2. మిత్రలాభం

3. కాకోలూకీయము లేద సంధి విగ్రహం

4. లబ్ద ప్రణాశం

5. అసమీక్ష్య కారిత్వం

ఇది సామాన్య గ్రంధం కాదు...అర్దం శాస్త్రం సారం, నీతి శాస్త్రం రాజనీతి శాస్త్రం కలిపి మానవాళికి మార్గదర్శనం చేయగలిగిన గొప్ప గ్రంధం.

ఇంతకీ పంచతంత్రం ఎలా పుట్టిందంటే..

పాటలిపుత్రని  పాలించే  రాజు  సుదర్శనుడుకి  ముగ్గురు  కొడుకులు  ఉండేవారు. చదువు సంధ్యా  లేకుండా  అల్లరి చిల్లర గా  తిరుగుతూ ఉండేవారు.

మనిషికి విద్య  విజ్ఞానాన్ని,  వివేకాన్ని ఇస్తుంది.   అదిలేని వాడు గుడ్డివాడి కింద లెక్క.   అన్న పండితుడి మాటలతో  రాజు  తన కొడుకుల గురించి చింతించి  ఆ విషయంగా  పండితులను  పిలిచి ఎ వరైనా తన కొడుకులకు చదువు నేర్పి ప్రయోజకులను చేయమని  చెప్పాడు.

విష్ణుశర్మ  అనే పండితుడు  వారిని  ఆరునెలల్లో  విద్యావంతులను చేస్తానని చెప్పిన మాటలకు రాజు  సంతోషించి  విష్ణుశర్మ కి తన కొడుకులను  అప్పగించాడు. ఆశ్రమానికి వెళ్లిన వారితో విష్ణుశర్మ  “నేను చెప్పే చదువులో పెద్ద  పెద్ద గ్రంథాలు  అక్కరలేదు   చదివే రాసే పనిలేదు.  మీకు చక్కటి కథలు చెపుతాను  అవి వింటూ లోక  జ్ఞానాన్ని నేర్చుకంటూ  వాటిలోని నీతిని గ్రహిస్తే మీరు శాస్త్రాలనన్నింటినీ చదివినట్టే.”   అంటూ ఒక పద్దతి ప్రకారం చదువు నేర్పడం మొదలుపెట్టాడు. అలా చెప్పినవే ఈ పంచతంత్రం.

ప్రముఖ రచయితా శ్రీ జగన్నాధ శర్మ గారు రాసిన పుస్తకం కొనడానికి ఈ లింక్ క్లిక్ చెయ్యండి 

https://www.amazon.in/Panchatantram-N-Jagannadhasarma/dp/B01NB9UY7H

Disclaimer: The following shared video may not be part of Telugu100.com network. Sometimes we may give external links to strengthen the quality of the posts. In this case, Telugu100.com is not responsible for the content of the videos and the original owner would be responsible for the same.

comments